Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ КЪМ ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 6/2014 - ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — Комисия - Раздел VIII — Европейски омбудсман
Заглавие на английски: AMENDING LETTER TO THE DRAFT AMENDING BUDGET N°6/2014 - GENERAL STATEMENT OF REVENUE STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION - Section III – Commission - Section VIII – European Ombudsman
Дата на документа: 03/12/2014
№ на документ: COM(2014) 730
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове