Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПОПРАВКА към Делегиран регламент C(2014) 4625 на Комисията от 16 юли 2014 година относно условията за класифициране без изпитване на дървесни плочи по EN 13986 и на облицовка от масивна дървесина по EN 14915 по отношение на тяхната огнезащитна способност, когато се използват за облицоване на стени и тавани
Заглавие на английски: CORRIGENDUM to Commission Delegated Regulation (EU) No C(2014) 4625 of 16.07.2014 on the conditions for classification, without testing, of wood-based panels under EN13986 and solid wood panelling and cladding under EN14915 with regard to their fire protection ability, when used for wall and ceiling covering
Дата на документа: 26/11/2014
№ на документ: C(2014) 8737
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове