Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council implementing EU food and nutrition security policy commitments: first biennial report - {COM(2014) 712 final}
Дата на документа: 02/12/2014
№ на документ: SWD(2014) 343
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове