Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно доклада за напредъка в изпълнението на Директивата относно безопасността на железопътния транспорт - {SWD(2014) 355 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on a progress report on the implementation of the Railway Safety Directive - {SWD(2014) 355 final}
Дата на документа: 17/12/2014
№ на документ: COM(2014) 740
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове