Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА относно препоръката на Европейската централна банка във връзка с Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2532/98 относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (ECB/2014/19)
Заглавие на английски: COMMISSION OPINION on the European Central Bank’s Recommendation for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2532/98 concerning the powers of the European Central Bank to impose sanctions (ECB/2014/19)
Дата на документа: 18/12/2014
№ на документ: C(2014) 9658
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове