Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Съюзът да заеме в рамките на Подкомитета по СФСВ, Митническия подкомитет и Подкомитета по ГО, създадени по силата на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, във връзка с приемането на процедурните правилници на Подкомитета по СФСВ, Митническия подкомитет и Подкомитета по географските означения
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the Union position to be taken in the SPS Sub-Committee, the Customs Sub- Committee, and in the Geographical Indications Sub-Committee established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part, in relation to the adoption of the rules of procedure of the SPS Sub-Committee, the Customs Sub-Committee, and the Geographical Indications Sub-Committee
Дата на документа: 11/12/2014
№ на документ: COM(2014) 727
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове