Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Годишен доклад (2012—2013 г.) относно прилагането на Регламент (ЕО) № 953/2003 на Съвета от 26 май 2003 г. за предотвратяване на търговското отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Annual Report (2012-2013) on the application of Council Regulation (EC) No 953/2003 of 26 May 2003 to avoid trade diversion into the European Union of certain key medicines
Дата на документа: 16/12/2014
№ на документ: COM(2014) 737
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове