Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПОПРАВКА на Делегиран регламент С(2014) 6200 final на Комисията от 4 септември 2014 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 по отношение на основаните върху режийни разходи капиталови изисквания за дружествата (текст от значение за ЕИП)
Заглавие на английски: CORRIGENDUM to Commission Delegated Regulation C(2014) 6200 final of 4 September 2014 amending Delegated Regulation (EU) No 241/2014 as regards own funds requirements for firms based on fixed overheads (Text with EEA relevance)
Дата на документа: 15/12/2014
№ на документ: C(2014) 9431
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове