Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - СЕДМИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО (2013 г.) - {SWD(2014) 352 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - SEVENTH ANNUAL REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN FISHERIES FUND (2013) - {SWD(2014) 352 final}
Дата на документа: 16/12/2014
№ на документ: COM(2014) 738
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове