Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА съгласно член 294, параграф 6 от ДФЕС относно позицията на Съвета на първо четене по отношение на приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (COM(2012) 595 final — 2012/0288 (COD))
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council at the first reading on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources (COM(2012) 595 final- 2012/0288 (COD))
Дата на документа: 16/12/2014
№ на документ: COM(2014) 748
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове