Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно дейността на Платформа на ЕС за смесено финансиране в областта на външното сътрудничество от нейното създаване до края на юли 2014 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the activities of the EU Platform for Blending in External Cooperation since its establishment until end July 2014
Дата на документа: 15/12/2014
№ на документ: COM(2014) 733
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове