Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - MONITORING THE APPLICATION OF EU LAW IN EU POLICY AREAS
Дата на документа: 23/12/2014
№ на документ: SWD(2014) 359
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове