Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Progress report on the implementation of the Railway Safety Directive Accompanying the document Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on a progress report on the implementation of the Railway Safety Directive - {COM(2014) 740 final}
Дата на документа: 17/12/2014
№ на документ: SWD(2014) 355
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове