Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за суспендиране на митата, приложими към вноса на някои тежки масла и други подобни продукти
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the suspension of customs duties applicable to imports of certain heavy oils and other similar products
Дата на документа: 02/02/2015
№ на документ: COM(2015) 38
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове