Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Междинна оценка на съвместната научноизследователска и развойна програма за Балтийско море „BONUS“
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Interim Evaluation of the Joint Baltic Sea Research and Development Programme BONUS
Дата на документа: 30/01/2015
№ на документ: COM(2015) 34
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове