Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Ex-ante evaluation statement on EU macro-financial assistance to the Republic of Ukraine Accompanying the document Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL providing macro-financial assistance to Ukraine - {COM(2015) 5 final}
Дата на документа: 08/01/2015
№ на документ: SWD(2015) 1
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове