Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за приемане на изменението на Протокола от 1998 г. към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния с тежки метали
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the acceptance of the Amendment to the 1998 Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Heavy Metals.
Дата на документа: 09/01/2015
№ на документ: COM(2014) 750
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове