Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет по захарта по отношение на удължаването на срока на действие на Международното споразумение за захарта от 1992 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the International Sugar Council as regards the extension of the International Sugar Agreement 1992
Дата на документа: 12/02/2015
№ на документ: COM(2015) 53
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове