Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от Съюза в Съвета за асоцииране, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, по отношение на приемането на препоръка относно изпълнението на Програмата за асоцииране ЕС—Украйна
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the Union position within the Association Council established by the Association Agreement between the European Union, the European Atomic Energy Community and its Member States, of the one part and Ukraine, of the other part with regard to the adoption of a Recommendation on the implementation of the EU-Ukraine Association Agenda
Дата на документа: 18/02/2015
№ на документ: JOIN(2015) 4
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове