Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Initial reflections on the obstacles to the development of deep and integrated EU capital markets Accompanying the document Green Paper - Building a Capital Markets Union - {COM(2015) 63 final}
Дата на документа: 18/02/2015
№ на документ: SWD(2015) 13
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове