Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за отмяна на Решение 77/706/ЕИО на Съвета за определяне на общностната цел за намаляване потреблението на основни източници на енергия в случай на трудности при снабдяването със суров нефт и нефтопродукти и на Решение 79/639/ЕИО на Комисията относно определянето на подробни правила за прилагането на Решение 77/706/ЕИО на Съвета
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION repealing Council Decision 77/706/EEC on the setting of a Community target for a reduction in the consumption of primary sources of energy in the event of difficulties in the supply of crude oil and petroleum products and Commission Decision 79/639/EEC laying down detailed rules for the implementation of Council Decision 77/706/EEC
Дата на документа: 24/02/2015
№ на документ: COM(2014) 720
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове