Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПАКЕТ ОТ ДОКУМЕНТИ ЗА ЕНЕРГИЕН СЪЮЗ - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Пътят към целта от 10 % междусистемна електроенергийна свързаност - Подготвяне на европейската електроенергийна мрежа за 2020 г.
Заглавие на английски: ENERGY UNION PACKAGE - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Achieving the 10% electricity interconnection target - Making Europe's electricity grid fit for 2020
Дата на документа: 25/02/2015
№ на документ: COM(2015) 82
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове