Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПАКЕТ ОТ ДОКУМЕНТИ ЗА ЕНЕРГИЙНИЯ СЪЮЗ - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Парижкият протокол – план за овладяване на изменението на климата в периода след 2020 г. - {SWD(2015) 17 final}
Заглавие на английски: ENERGY UNION PACKAGE - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - The Paris Protocol – A blueprint for tackling global climate change beyond 2020 - {SWD(2015) 17 final}
Дата на документа: 25/02/2015
№ на документ: COM(2015) 81
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове