Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА с оглед преодоляване на прекомерния бюджетен дефицит във Франция - {SWD(2015) 19 final}
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION with a view to bringing an end to the excessive government deficit in France - {SWD(2015) 19 final}
Дата на документа: 27/02/2015
№ на документ: COM(2015) 115
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове