Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Analysis by the Commission services of the budgetary situation in France following the adoption of the COUNCIL RECOMMENDATION to France on 21 June 2013 with a view to bringing an end to the situation of an excessive government deficit Accompanying the document Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION with a view to bringing an end to the situation of an excessive government deficit in France - {COM(2015) 115 final}
Дата на документа: 27/02/2015
№ на документ: SWD(2015) 19
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове