Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Country Report Sweden 2015 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances - {COM(2015) 85 final}
Дата на документа: 26/02/2015
№ на документ: SWD(2015) 46
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове