Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 4 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2015 Г. ПРИДРУЖАВАЩ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ФОНД „СОЛИДАРНОСТ“ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РУМЪНИЯ, БЪЛГАРИЯ И ИТАЛИЯ
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET N° 4 TO THE GENERAL BUDGET 2015 ACCOMPANYING THE PROPOSAL TO MOBILISE THE EUROPEAN UNION SOLIDARITY FUND FOR ROMANIA, BULGARIA AND ITALY
Дата на документа: 15/04/2015
№ на документ: COM(2015) 161
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове