Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да заеме Европейският съюз във връзка с приемането на решение от Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ за общ транзит и решение от Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ за опростяване на формалностите при търговията със стоки по отношение на покани към бившата югославска република Македония да се присъедини към съответните конвенции
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union concerning the adoption of a Decision by the EU-EFTA Joint Committee on common transit and a Decision by the EU-EFTA Joint Committee on simplification of formalities in trade in goods as regards invitations to the former Yugoslav Republic of Macedonia to accede to those Convention
Дата на документа: 15/04/2015
№ на документ: COM(2015) 152
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове