Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно доброволната схема за екопроектиране на конзоли за видеоигри - {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the voluntary ecodesign scheme for games consoles - {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final}
Дата на документа: 22/04/2015
№ на документ: COM(2015) 178
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове