Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно доброволната схема за екопроектиране на конзоли за видеоигри - {COM(2015) 178 final}{SWD(2015) 89 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the voluntary ecodesign scheme for games consoles - {COM(2015) 178 final}{SWD(2015) 89 final}
Дата на документа: 22/04/2015
№ на документ: SWD(2015) 88
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове