Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Специален административен район Хонконг: годишен доклад за 2014 г.
Заглавие на английски: JOINT REPORT TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Hong Kong Special Administrative Region: Annual Report 2014
Дата на документа: 24/04/2015
№ на документ: JOIN(2015) 12
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове