Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА с което се констатира, че Обединеното кралство не е предприело ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от 2 декември 2009 г. - {SWD(2015) 112 final}
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION establishing that no effective action has been taken by the United Kingdom in response to the Council Recommendation of 2 December 2009 - {SWD(2015) 112 final}
Дата на документа: 13/05/2015
№ на документ: COM(2015) 244
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове