Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за отмяна на Решение 2009/589/EО относно наличието на прекомерен дефицит в Полша
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION abrogating Decision 2009/589/EC on the existence of an excessive deficit in Poland
Дата на документа: 13/05/2015
№ на документ: COM(2015) 243
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове