Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Италия за 2015 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Италия за 2015 г.
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the 2015 National Reform Programme of Italy and delivering a Council opinion on the 2015 Stability Programme of Italy
Дата на документа: 13/05/2015
№ на документ: COM(2015) 262
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове