Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно Националната програма за реформи на Франция за 2015 г. и съдържаща становище на Съвета по програмата за стабилност на Франция за 2015 г.
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION On the 2015 National Reform Programme of France and delivering a Council opinion on the 2015 Stability Programme of France
Дата на документа: 13/05/2015
№ на документ: COM(2015) 260
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове