Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Швеция за 2015 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Швеция за 2015 г.
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the 2015 National Reform Programme of Sweden and delivering a Council opinion on the 2015 Convergence Programme of Sweden
Дата на документа: 13/05/2015
№ на документ: COM(2015) 276
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове