Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за отмяна на Решение 2013/319/ЕС относно наличието на прекомерен дефицит в Малта
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION abrogating Decision 2013/319/EU on the existence of an excessive deficit in Malta
Дата на документа: 13/05/2015
№ на документ: COM(2015) 242
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове