Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на Дания да прилага в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО, намалена ставка за данъчно облагане на електроенергията, която се доставя пряко на плавателни съдове при престоя им на котвена стоянка в пристанища
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Denmark to apply, in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC, a reduced rate of taxation on electricity directly provided to vessels at berth in a port
Дата на документа: 13/05/2015
№ на документ: COM(2015) 203
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове