Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно прилагането на общите насоки за икономическите политики на държавите членки, чиято парична единица е еврото
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the implementation of the broad guidelines for the economic policies of the Member States whose currency is the euro
Дата на документа: 13/05/2015
№ на документ: COM(2015) 251
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове