Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА в съответствие с член 395 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL in accordance with Article 395 of Council Directive 2006/112/EC
Дата на документа: 22/05/2015
№ на документ: COM(2015) 214
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове