Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Техническа корекция на финансовата рамка за 2016 г. в съответствие с промените в БНД (Член 6 от Регламент № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Technical adjustment of the financial framework for 2016 in line with movements in GNI (Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
Дата на документа: 22/05/2015
№ на документ: COM(2015) 320
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове