Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 5 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2015 Г. ОТГОВОР НА МИГРАЦИОННИЯ НАТИСК
Заглавие на английски:
Дата на документа: 13/05/2015
№ на документ: COM(2015) 241
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове