Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Пети доклад за напредъка на изпълнението от Украйна на Плана за действие за либерализиране на визовия режим - {SWD(2015) 104 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Fifth Progress Report on the Implementation by Ukraine of the Action Plan on Visa Liberalisation - {SWD(2015) 104 final}
Дата на документа: 08/05/2015
№ на документ: COM(2015) 200
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове