Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Доклад по чл. 25 до Европейския парламент и Съвета за въздействието на процедурите, установени с чл. 10 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 за европейската стандартизация, върху сроковете за издаване на искания за стандартизация
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Article 25 Report to the European Parliament and the Council on the impact of the procedures established by Article 10 of Regulation (EU) No 1025/2012 on European standardisation on the timeframe for issuing standardisation requests
Дата на документа: 13/05/2015
№ на документ: COM(2015) 198
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове