Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА относно разследването във връзка с манипулиране на статистически данни в Испания, както е посочено в Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетното наблюдение в еврозоната (Решение на Комисията от 11 юли 2014 г.) - {SWD(2015) 105 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION on the investigation related to the manipulation of statistics in Spain as referred to in Regulation (EU) No 1173/2011 of the European Parliament and of the Council on the effective enforcement of budgetary surveillance in the euro area (Commission Decision of 11 July 2014) - {SWD(2015) 105 final}
Дата на документа: 07/05/2015
№ на документ: COM(2015) 211
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове