Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Предложение за междуинституционално споразумение за по-добро регулиране
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Proposal for an Interinstitutional Agreement on Better Regulat
Дата на документа: 19/05/2015
№ на документ: COM(2015) 216
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове