Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - По-добро регулиране за постигането на по-добри резултати — Програма на ЕС - {SWD(2015) 110 final}{SWD(2015) 111 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Better regulation for better results - An EU agenda - {SWD(2015) 110 final}{SWD(2015) 111 final}
Дата на документа: 19/05/2015
№ на документ: COM(2015) 215
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове