Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - ДОКЛАД ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА „ХЕРКУЛЕС II“
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - REPORT ON THE ACHIEVEMENT OF THE OBJECTIVES OF THE HERCULE II PROGRAMME
Дата на документа: 27/05/2015
№ на документ: COM(2015) 221
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове