Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing provisional measures in the area of international protection for the benefit of Italy and Greece
Дата на документа: 27/05/2015
№ на документ: COM(2015) 286
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове