Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2009/790/ЕО, за да се разреши на Полша да удължи срока на прилагане на специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending Decision 2009/790/EC in order to authorise Poland to extend the application of a special measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Дата на документа: 29/05/2015
№ на документ: COM(2015) 231
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове